Bilge, Grey & Black Water Treatment

Bilge, Grey & Black Water Treatment

Bilge, Grey & Black Water Treatment is een product gebaseerd op enzymen voor het omzetten van vervuiling in bilge, grijs en zwart watertanks en ter voorkoming van stank. De enzymen zetten fecaliën en andere vervuiling in de tank om, zodat de inhoud veilig en zonder stank kan worden geloosd. Ook te gebruiken in de winterperiode om stank in de boot te voorkomen. Tast slangen en rubbers niet aan. Biologisch 100% afbreekbaar.